URBANIZEM • ARHITEKTURA • OBLIKOVANJE • VISOKE GRADNJE • NIZKE GRADNJE • VODENJE PROJEKTOV • NADZOR NAD GRADNJO

 

VEČ STANOVANJSKI OBJEKTI

POSLOVNI OBJEKTI

INDUSTRIJSKI OBJEKTI

JAVNI OBJEKTI

OBJEKTI NIZKE GRADNJE

PROMETNE POVRŠINE

ŠPORTNI OBJEKTI

Storitve

Vodenje projektov in urejanje dokumentacije:
Gradbena dovoljenja, uporabna dovoljenja, legalizacije, spremembe namembnosti.

Arhitekturno in gradbeno svetovanje

Nadzor nad gradnjo

Vodenje izelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)

O podjetju

Projektivni biro Lazar d.o.o. je podjetje s 15 letnimi izkušnjami na področju oblikovanja prostora. S prostorom se ukvarjamo na več nivojih od urbanističnega planiranja, arhitekturnega oblikovanja posameznih objektov visokih gradenj, načrtovanja vseh vrst objektov nizkih gradenj do oblikovanja posameznih elementov zunanjih ureditev in interierjev.

Z ekipo zaposlenih strokovnjakov za posamezna področja ter pomočjo zanesljivih poslovnih partnerjev, izdelujemo idejne zasnove umestitve objektov v prostor ter občinske podrobne prostorske načrte (OPPN), arhitekturne zasnove posameznih objektov, ter projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in izvedbo objektov (PZI) za objekte visokih in nizkih gradenj. Naše idejne zasnove so podprte tudi s 3D vizualizacijami predvidenih objektov in ureditev.

Investitorjem ponujamo celovite usluge pri pridobivanju vseh dovoljenj potrebnih za gradnjo posameznih objektov ali izvajanje zunanjih ureditev, nadzor nad gradnjo objektov in zunanjih ureditev ter pridobitev uporabnega dovoljenja po končani gradnji objekta.

 

Stopite v stik z nami